Homologacje – wypowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Homologacje – wypowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Poniżej przesyłamy wypowiedź rzecznika Ministerstwa Infrastruktury na pytania dziennikarza RMF FM w sprawie zmian w przepisach dotyczących homologacji.

Ministerstwo przekonuje, że projekt nowych przepisów nie stanowi żadnego problemu

„Przepisy zawarte w projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (UC80) nie nakładają nowych obowiązków dla posiadaczy pojazdów zasilanych gazem. Sugerowane przez autorów interpelacji „pozbawianie uczestników ruchu drogowego możliwości wyjazdu na drogi” nie znajduje uzasadnienia” – pisze w odpowiedzi na nasze pytanie w tej sprawie Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa.

Jak dodaje, nowe przepisy maja za zadanie dostosowanie polskich regulacji do przepisów UE i mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników instalacji gazowych.

Ministerstwo zapewnia także, że projekt nowych przepisów zachowuje obecny krajowy system homologacji dodatkowych układów zasilania pojazdów paliwem gazowym, a jednocześnie wprowadzają dodatkową (opcjonalną) krajową ścieżkę uzyskania homologacji poprzez tryb przewidziany w regulaminie ONZ nr 115. „Obie procedury, zarówno obecna, jak i nowo projektowana, będą funkcjonować równolegle. Wybór procedury będzie należał do podmiotu wykonującego instalacje w pojazdach” – czytamy.”

„Znowelizowane przepisy nie będą wprowadzały nowych obowiązków wobec podmiotów posiadających świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowujących dany typ pojazdu do zasilania gazem. W związku z tym podmioty wykonujące tę działalność nie będą ponosić dodatkowych kosztów.”